Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (2)  |  Przetargi rozstrzygnięte (3)  |  Przetargi unieważnione (0)
Przetargi z roku 2017  |  Przetargi z roku 2015

zamówienie na:

Elementy rozszerzające wdrożony u zamawiającego system ochrony, identyfikacji, porządkowania, wypożyczeń i zwrotu książek

zamawiający: Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska
tryb zamówienia: przetarg niograniczony
nr sprawy: AK. 24. 9 .2015
wartość:
termin składania ofert: 7 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: w postępowaniu wyłoniono wykonawcę - Arfido Sp. z o. o. 
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska ogłasza przetarg nieograniczony

na

dostawę i montaż nowoczesnego systemu ochrony, identyfikacji , porządkowania , wypożyczeń i zwrotu książek dla Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska
ul. Bankowa 27
58-500 Jelenia Góra
Sekretariat
w godz. 8.00 – 15.00

Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2015 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego

Załączniki:

Zapytania oferentów:

Pytanie ( oryginalny dokument jpg (337kB) jpg ):

Z uwagi na opublikowanie postępowania przetargowego na dostawę i montaż nowoczesnego systemu ochrony w systemie RFID HF zasadnym wydaje się, aby Wykonawcy wraz z ofertą przetargową dostarczyli dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie w realizacji systemów RFID HF w bibliotekach. W Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia w/w postępowania brak informacji, że Wykonawca ma umieścić w ofercie listę dotychczasowych wdrożeń systemu RFID HF. Wykaz załączników do SIWZ wymienia jednak Załącznik nr 5, który taką listę powinien zawierać.

1. Czy w związku z powyższym Załącznik nr 5 „Lista dotychczasowych wdrożeń na min. 100.000 wol. książek z ostatnich 3 lat” ma zostać dołączony do oferty przetargowej i ma zawierać opis co najmniej dwóch wdrożeń systemu zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych w technologii RFID HF na minimum 100.000 woluminów z integracją z systemem bibliotecznym Aleph?

Odpowiedź:

Intencją zamawiającego było otrzymanie listy wdrożeń kompatybilnych systemów w technologii RFID HF w bibliotekach z ostatnich trzech lat, uwzględniającą zabezpieczenie minimum 100.000 woluminów etykietami bibliotecznymi RFID HF. Lista taka musi zostać dołączona do oferty (zal. 5).

W związku z powyższym zmianie ulega zapis dotyczący załącznika nr 5. Otrzymuje on brzmienie:

„Załącznik Nr 5 – Lista co najmniej dwóch wdrożeń systemów RFID HF w bibliotekach, obejmująca okres ostatnich trzech lat, uwzględniająca zabezpieczenie minimum 100.000 woluminów etykietami bibliotecznymi RFID HF oraz integracją z systemem bibliotecznym Aleph”.

metryczka


Opublikował: Tomasz Maleńczuk (30 lipca 2015, 17:38:08)

Ostatnia zmiana: Tomasz Maleńczuk (17 listopada 2015, 09:14:24)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 468